Korta snabblån försvinner mer och mer (Nov 2017)

Den observante har sett detta fenomen under ett antal månader tillbaka nu. Långivarnas desperata kamp för överlevnad ifall en ny lag träder i kraft, är påtaglig och uppenbar.

Det som märks allra mest är att många ledande låneföretag för de riktigt kortfristiga snabblånen, ändrar villkoren för sina lån ganska drastiskt. Allt för att förbereda sig för ett eventuellt ikraftträdande av en ny lag som ligger på förslag. Egentligen har regeringen redan sedan länge, velat införa olika lagförslag som mer eller mindre tvingar företagen som tillhandahåller små lån med kort löptid att ge bättre villkor till sina konsumenter.

Vad innebär det nya lagförslaget i korthet?
Grovt sammanfattat kan man säga att det nya lagförslaget innebär att långivaren måste erbjuda längre tids återbetalning och med en maximal ränta som ligger långt mycket lägre än de räntor som smslån och många snabblån har idag.

Vad är det då vi ser händer just nu på marknaden för snabblån och SMS-lån?
Många smslåneföretag har infört en längre löptid som kortast möjliga lånetid från 31 dagar till 61 dagar. Detta handlar om att matcha upp kraven som föreslås att lån med för korta löptiden inte ska vara tillåtna längre om det nya lagförslaget beslutas och träder i kraft.

Den mest tydliga förändringen som syns redan nu är det stora antalet snabblån som omvandlar sina lån till kreditkonton online istället för traditionella lån med en på förhand given och överenskommen löptid. Många av de smslån och snabblån som funnits väldigt länge i Sverige har i samband med sina omvandlingar även höjt lånegränsen för sina nya kreditkonton. Vanligast är att man istället sätter en lägsta procentsats för hur stort belopp man som lägst måste betala varje månad.
 

Företagen jobbar i uppförsbacke

De företag som är verksamma inom smslån och snabblån med kortfristiga lån till förhållandevis höga räntor har egentligen jobbat i uppförsbacke under en längre tid. Redan sedan några år tillbaka började nämligen snaran att dras åt med en ny lagstiftning som gjorde att alla långivare på ett mycket tydligare sätt tvingades att göra en mer fördjupad kreditbedömning än det tidigare haft som krav på sig att göra.

En annan sak som slagit ganska hårt mot företagen i snabblånebranschen är att det numera inte är tillåtet att annonsera för månadslån i sökmotorn Googles sökresultat. Eftersom alla snabblån och smslån är ytterst beroende av att marknadsföra sig i digitala kanaler på nätet slår det ganska hårt på deras möjligheter att synas på nätet, vilket förstås är superviktigt för dem.
 

Hur påverkar detta låntagarna

Vi som låntagare kommer framför allt att märka av att låneprodukter förändras rejält under den kommande tiden. Långt ifrån alla justeringar som ska till för att uppfylla en eventuell lagförändring är genomförda och det finns fortfarande många långivare som ligger efter med sin produktutveckling. Eller om man nu över huvud taget kan kalla detta för produktutveckling då det snarare handlar om ett påtvingat uppdrag för att överleva som företag.
Det som händer just nu innebär att lån som tas före ett eventuellt beslut om den nya lagen, inte kommer att påverkas alls. Den nya lagen föreslås att träda i kraft redan under 2018 men det är tveksamt om man hinner med detta. Oavsett vilket så gäller de nuvarande lagarna fram tills något annat meddelas och det är inte otänkbart att det dröjer ända fram till halvårsskiftet 2018 innan en ny lag över huvud taget kan träda i kraft.

Det du kan göra just nu är alltså att låna till samma villkor som har gällt sedan tidigare hos vissa snabblån eller välja att ta ett lån som redan reviderats för att passa bättre in i de nya förutsättningarna.
Att dra nytta av kreditkonton som poppar upp som svampar ur marken just nu, är en bra idé för den som kanske känner sig lite väl uppbunden av en redan från början fastställd löptid.