Lån för studenter (Dec 2017)

Lån för studenter Lån för studenter
Studentlivet är inte alltid så ljust, i alla fall inte om man syftar på ekonomi och pengar att röra sig med. Många studenter jobbar extra och klarar sig därför ganska hjälpligt på studiebidrag i kombination med att jobba så mycket de hinner under lediga perioder. Ibland kan ett studentlån utöver studielån och andra inkomster, bli helt nödvändigt.

Ett viktigt moment i en students ekonomi är att göra en budget som sedan följs så strikt det bara är möjligt. Alla känner ju till att en en students hushållsekonomi i de allra flesta fall är väldigt begränsad. Med en bra planering med en strikt budget, minskar risken för att dina pengar tar slut långt innan du får pengar nästa gång. Du får också en bra överblick över hur mycket du har råd att spendera utan att ta risken att du helt plötsligt blir överraskad av att du inte kan återbetala eventuella lån eller betala dina andra räkningar.

Ett av problemen för studenter är att studielån från CSN inte sker genom utbetalning av samma summa varje månad, som när man får lön. Ibland dröjer det också lång tid mellan utbetalningarna, till exempel vid sommaruppehållet. Allt detta sammantaget är goda argument för att göra en bra och hållbar planering så att man slipper söka ett studentlån i form av ett snabblån.
 
Vissa banker och långivare erbjuder även lite större studentlån till studenterande och då kan du ofta låna upp till 25 000 om du låter studiemedlet från CSN gå in på respektive banks konto.

Har du endast ditt studielån från CSN som enda inkomstkälla är det ganska vanskligt att ta flera andra studentlån eftersom det aldrig är en bra plan att låna för att betala andra lån. Däremot kan en akut situation ändå motivera att man söker ett lån.

Om du exempelvis får en extra utgift som du behöver betala och inte vill, kan eller har möjligehet att besvära dina närmaste med att be om pengar, kan du låna en mindre summa genom ett litet snabblån. Glöm inte bort att ansöka om exakt det beloppet som du behöver så att du inte betalar onödig ränta för pengar som du egentligen kunde ha avstått från.
 

Studentlån om man har regelbunden inkomst

Studentlån går bra att ta utan större risk om man har en stadigvarande inkomst från något extrajobb som man har vid sidan om studierna. Inkomsterna du har från ditt extrajobb är ju skattepliktiga och därför uppfyller du kraven för att ha en deklarerad inkomst. Huruvida du uppfyller de lägsta inkomstkraven hos olika snabblån, är en helt annan fråga och då är det årsinkomst före skatt som du ska räkna på.

Studielån räknas inte som inkomst utan det är bara inkomster som beskattas som räknas i de här sammanhangen.

Om du har en regelbunden inkomst finns det många möjligheter att bli godkänd för ett bra snabblån utan krav på säkerhet. Tänk på att det i alla sammanhang är viktigt att göra noggranna beräkningar så att du är säker på att dina inkomster kommer att räcka för att betala både dina nya lån och de eventuella skulder och andra räkningar som du har sedan tidigare.
 

Sätta guldkant på studentlivet

Om man levt studentliv under en längre tid är det lätt att falla för frestelsen med snabba lösningar för att sätta lite guldkant på studentlivet. Många studenter lever under flera år på marginalen och det är ganska vanligt att man har väldigt lite pengar att röra sig med. Att spendera allt för mycket pengar på nöjen är något som man som student oftast helt kan glömma eftersom pengarna först och främst måste räcka till det allra nödvändigaste.
Genom att göra en budget som man sedan håller sig till, kan man göra det möjligt för sig själv att spara nån hundralapp per månad. Det är sedan möjlighet att med jämna mellanrum ta pengar från sparkontot för att sätta den där lilla guldkanten på tillvaron nån gång då och då.
Att låna pengar för att sätta guldkant på tillvaron är definitivt inget vi kan rekommendera eftersom det kommer att komma eftergifter senare när det är dags att både betala det belopp man satt sprätt på men också tillkommande räntor och avgifter. Det kan bli en dyr historia att låna pengar för att ha lite kul en kväll.