Privatekonomi

Privatekonomi är inte alltid helt enkelt och kanske tillhör du dem som varje månad kämpar hårt med att få din privatekonomi att gå ihop sig. Många tror att den enda lösningen för att få bättre ekonomi och mer pengar, är att skaffa sig mer och högre inkomster trots att det egentligen är genom att hålla nere sina utgifter som oftast ger allra störst effekt när det handlar om att få en bättre ekonomi. Givetvis är en kombination av bägge det ideala om man snabbt skall komma i fas med sin privatekonomi.
 

Få ordning på din privatekonomi

När du bestämt dig för att få ordning på din privatekonomi är det första steget att verkligen engagera dig i att räkna ut vilka utgifter du faktiskt har råd med varje månad. Du utgår alltid ifrån vilka inkomster du har och bör även alltid ha en viss marginal så att du får lite pengar över varje månad ifall något helt oförutsett skulle inträffa. Du kan bli sjuk eller arbetslös eller av någon anledning få mindre inkomster en eller flera månader och då är det förstås viktigt att de pengar du får ändå räcker till dina mest nödvändiga utgifter.

Det enskilt största framgångsfaktorn när du skall få ordning på din privatekonomi, är att göra en budget och följa den till punkt och pricka. På så sätt skaffar du dig kontroll över situationen och drabbas mer sällan av obehagliga ekonomiska överraskningar på grund av att du inte har koll på pengarna. Det finns gratis verktyg för att få hjälp att göra en budget.
 

Budget

Budget Budget

Att göra en budget innebär i korthet att du skaffar dig koll på dina inkomster och utgifter och planerar för hur mycket olika saker får kosta varje månad eller kanske till och med varje vecka. Det finns olika gratis verktyg för att göra budget men du kan också enkelt göra en budget med vanlig penna och papper.

Vitsen med att göra en budget är att du själv skall kontrollera och ha koll på hur mycket pengar olika saker får kosta varje månad så att du inte gör av med mer pengar än du har råd med.
Med några enkla steg, hjälper vi dig att göra en enkel budget som en del i att du ska få koll på pengarna och din privatekonomi.
 

Jobba för att skaffa inkomster

Jobba för att tjäna pengar Jobba för att tjäna pengar

Har du inte massor av pengar som ligger och skräpar på banker, som du kan leva på resten av ditt liv är det enda sättet att få en fungerande ekonomi, att skaffa regelbundna inkomster av något slag.
Visst finns det många sätt att skaffa pengar på, förutom traditionellt lönearbete men det är ändå något vi tror lägger en bra grund för de allra flesta mäniskorna.

Att skaffa ett jobb som ger tillräckliga inkomster för att du ska kunna leva på dem, möjliggör dessutom att du blir självständig och oberoende av andra.
 

Skaffa pengar snabbt

Skaffa pengar snabbt Skaffa pengar snabbt

Även om inkomster bara är en del av din privatekonomi är det helt nödvändigt att skaffa inkomster för att få ordning på sin ekonomi. Det vanligaste och säkraste sättet att skaffa pengar på är att få/ha ett jobb som du varje månad får en lön från. Idag befinner vi oss i en tid då det finns många olika anställningsformer som ibland kan vara svårt att förstå sig på om man är ny i arbetslivet.

Om du inte tillhör dem som har någon form av anställning kanske du ändå tillhör dem som faktiskt har en deklarerad/taxerad inkomst. Till exempel är det många som inte känner till att även andra inkomster såsom pension, sjukpenning, aktivitetsstöd och ersättning från a-kassa räknas som inkomst.

Om du har ett jobb och en regelbunden inkomst och pengarna ändå inte räcker till, finns det sätt att skaffa extrainkomster på och olika sätt att skaffa snabba pengar för akut behov på. Ett av dem är att ta ett lån, vilket är det säkraste och snabbaste sättet utan att riskera något, men det finns många andra sätt att skaffa sig en extra inkomst om du är beredd att jobba för dem eller sälja saker som du inte behöver.
 

Spara pengar till oförutsedda utgifter och annat

Spara pengar Spara pengar

Att spara pengar kan ha olika syften. Antingen kanske du sparar pengar till något speciellt, kanske en resa eller något du vill ha råd att köpa lite längre fram i tiden. Det många glömmer bort är att det första man bör spara ihop till är en privatekonomisk buffert.

Med privatekonomisk buffert menas att du sparar ihop till en summa pengar som du har i reserv ifall något oförutsett skulle inträffa. Du kan bli sjuk, arbetslös eller få en oväntat stor utgift som inte ryms inom din vanliga månadsbudget. Då kan det vara skönt att ha pengar sparade så att du slipper låna pengar varje gång du får en oförutsedd utgift som du inte har räknat med.
 

Påverka din ekonomi och bestäm själv

Sammanfattningsvis är det full möjligt för de allra flesta, att påverka och själv bestämma över vilken ekonomi de vill ha. Den som av olika anledningar är förhindrade att skaffa inkomster genom att jobba, kan ändå på olika lagliga sätt skaffa inkomster.
Den stora majoriteten av oss har möjlighet att påverka både våra inkomster och våra utgifter.
Visst vore det magstarkt att påstå att alla kan bli rika och ha mycket pengar i överflöd men om man anpassar sig efter den situation man befinner sig i, kan man ofta i alla fall skapa sig en fullt accepterbar ekonomisk situation både på kort och lång sikt.
 

Innehållet på den här sidan uppdaterades senast 2020-01-13.