Skuldsanering

Skuldsanering innebär att du som är väldigt svårt skuldsatt under vissa förutsättningar kan slippa betala hela eller delar av dina skulder. För att räknas som svårt skuldsatt ska en bedömning göras att du inte har någon möjlighet att betala dina skulder inom överskådlig tid.

En skuldsanering går i korthet till så här:
Du ansöker om skuldsanering hos Kronofodemyndigheten.

  • Utredning sker för att bedöma om du uppfyller kraven för att få skuldsanering.
  • Beslut fattas om att inleda skuldsanering och skickar därefter ett förslag till dina fordringsägare på hur den ska gå till. I förslaget ingår alla skulder du har vid tiden för inledandet.
  • Om du beviljas skuldsanering får du ett beslut av Kronofogdemyndigheten, där det framgår hur mycket du ska betala.
  • Du betalar av dina skulder enligt en betalningsplan, vanligtvis under fem års tid. Om du redan lever på existensminimum när skuldsaneringen börjar kan du få ett beslut utan betalningsplan. Då betalar du inte av något på dina skulder.
  • När avbetalningstiden är slut är du inte längre skyldig att betala något på de skulder som ingick i skuldsaneringen.

Att tänka på innan du ansöker om skuldsanering

Om du blir beviljad skuldsanering kommer du att få leva på existensminimum i 5 års tid framöver, vilket gör dig till osjälvständig när det gäller att bestämma över din egen ekonomi och vad dina pengar skall gå till. Att ansöka och bli beviljad skuldsanering är en process som är väldigt utlämnande och alla dina skulder kommer att genomgå granskning där en bedömning görs av hur skulderna har uppstått och vad du har använt pengarna till. Är du inte beredd att genomgå hela den här krävande processen som är mentalt krävande och utlämnande, skall du försöka lösa din situation på andra sätt.

Börja alltid med att utvärdera dina möjligheter att ansöka om skuldfinansiering genom skuldfinansieringslån innan du gör ansökan om skuldsanering. Med skuldfinansiering behåller du själv egenmakten över din ekonomi och kommer inte behöva utlämna dina personliga uppgifter om vad och hur dina skulder har uppkommit. Det finns goda möjligheter att få skuldfinansieringslån på upp till hela 400 000 kronor där du återbetalar det beloppet på 15 år vilket kan lösa situationen för de allra flesta.

Innehållet på den här sidan uppdaterades senast 2020-01-11.