Amortering

När du tar ett lån (oavsett storlek) består din månadskostnad för lånet vanligtvis av amortering, ränta och eventuella avgifter. Amorteringen är den del av månadskostnaden för lånet som faktiskt minskar den totala skulden och utgör själva avbetalningen.

Ränta varierar på olika lån och är den delen av lånet som utgör långivarens förtjänst för att låna ut pengar till dig. Avgifter kan förekomma i olika former både vid tecknande av lånet i form av uppläggningsavgift men en vanlig form av avgift är fakturaavgifter och ibland också årsavgifter om det är längre krediter i form av kreditkort och kreditkonton.
 

Olika typer av amortering

Rak amortering - Vid rak amortering, innebär det att amorteringsbeloppet är detsamma under hela tiden som du har lånet. Eftersom skuldbeloppet minskar varje gång du betalar, sjunker också räntan och om du betalar månadsvis, kommer din totala månadskostnad för lånet att minska allt eftersom då den del som utgörs av ränta, kommer att sjunka och minska för varje avbetalning under förutsättning att räntan ligger kvar på samma nivå. Fördelen med rak amortering är att månadskostnaden för lånet minskar men har du rörlig ränta kan beloppet som du skall betala varje  månad förändras, vilket kan upplevas som osäkert eftersom du inte vet exakt vilket belopp som skall betalas månad för månad. En annan fördel är att du redan från början vet exakt vilken månad ditt lån är till fullo återbetalat.
 

Rak amortering
Rak amortering

Annuitet - När du tar ett annuitetslån innebär det att din månadskostnad för lånet är fastställt och du kommer att betala samma belopp varje gång. Förhållandet mellan hur mycket av din månadskostnad som är amortering och hur mycket som är ränta, kommer att förändras över tid men det fastlagda beloppet är likadant över tid. Fördelen med annuitetslån är att du vet exakt vilket belopp du skall betala varje månad, inga obehagliga överraskningar. Nackdelen å andra sidan är att du inte vet exakt när ditt lån är till fullo återbetalt, eftersom räntan utgör olika stora delar av månadskostnaden.

Så fungerar ett annuitetslån
Så fungerar ett annuitetslån

Serieplan - Serieplan är relativt ovanligt och innebär att dina amorteringar ökar med ett förutbestämt belopp för varje betalningstillfälle. Fördelen är att du säkerställer ett visst mått av amorteringar men det kan vara osäkert eftersom räntan ganska ofta är rörlig och därmed kan obehagligt höga månadskostnader plötsligen uppstå.

Trappsteg- Trappsteg är också ovanligt och innebär att till skillnad mot serieplan, ökar amorteringarna stegvis med vissa intervaller. I övrigt samma som serieplan.

Rak amortering och annuitetslån är de överlägset vanligaste amorteringsformerna och du bör fundera över vad som passar dig bäst. Det är inte alla lån som erbjuder ett val för dig utan du får i de flesta fall koncentrera dig på att själv välja ett lån med den amorteringstyp som du vill ha.
 

Låna utan amortering

Helt amorteringsfria lån är sällsynt numera men kan förekomma i vissa fall då lån tagits för investering i exempelvis fastigheter för länge sedan. Att ha ett lån utan amortering innebär i korthet att man endast betalar ränta och skulden minskar inte. Istället är tanken att man vid vid återbetalning, betalar hela skuldbeloppet inklusive upplupen ränta för att bli av med lånet helt och hållet.

Har du ett lån utan amortering kommer din skuld inte att minska något alls, vilket kan kännas tråkigt. De flesta vill ju ändå få minskade skulder på sikt och för många är målet att bli skuldfri oavsett vad det handlar om för sorts lån man har.
 

Innehållet på den här sidan uppdaterades senast 2020-01-13.