Betalningsanmärkning

Har du misskött din ekonomi och dina betalningsåtagande, riskerar du att få en betalningsanmärkning. När ett föreläggande om betalning registreras hos Kronofogdemyndigheten, kommer kreditupplysningsföretagen att registrera en betalningsanmärkning på dig.

Det är kreditupplysningsföretagen som registrerar betalningsanmärkningar i sina register, inte Kronofogdemyndigheten som många tror. En betalningsanmärkning syns i kreditupplysningar i 3 år efter det att skulden har betalats av. Man kan uttrycka det som att det blir som en "prick i registret".
 

Vad får en betalningsanmärkning för konsekvenser

Det kan till exempel vara svårt att teckna olika sorters avtal om dina betalningsanmärkningar tas med i beräkningen av din trovärdighet när det gäller alla möjliga saker. Det kan handla om lån, telefonabonnemang, hyresavtal eller andra saker där du ska visa på en trovärdighet att du vill och kan betala när räkningen väl kommer. En betalninganmärkning ger nämligen en signal om att du har svårt att sköta din ekonomi och inte betalat dina räkningar inom utsatt tid bakåt i tiden.

I vissa fall kan betalningsanmärkningar även försvåra för dig att söka och få vissa typer av arbeten. Detta gäller i förekommande fall ofta jobb där du har inflytande över pengar eller riskerar att utsättas för mutor eller andra känsliga frågor.
 

Undvik betalninganmärkningar

Undvik att få betalningsanmärkningar så långt det bara går. Betalningsanmärkningar påverkar din kreditvärdighet väldigt negativt och även om det faktiskt går att låna pengar med betalningsanmärkning, kan du få problem i andra sammanhang.

Huvudregeln för att undvika betalningsanmärkningar är förstås att ha god koll på budget och räkningar men skullde du ändå hamna i en situation då du av någon anledning inte kan betala en räkning i tid, ska du göra allt för att det inte skall gå så långt som att du får en betalningsanmärkning.

Lämpligen tar du kontakt i det företag, vars faktura du glömt att betala och informerar om detta samt när du kommer att kunna betala den istället. Vissa företag skickar vidare skulder till inkassoföretag som får i uppdrag att försöka inkassera skulden från dig. Detta blir i de flesta fall väldigt dyrt för dig så du ska så långt som möjligt försöka undvika att det händer.
Kanske kommer de att informera dig om att de kommer att lägga på en påminnelseavgift och extra ränta eller något liknande och det får du helt enkelt bara acceptera om du är sen med din betalning. Det sämsta man kan göra i ett sånt här läge, är att inte försöka att lösa situationen med sin fordringsägare för i väldigt många fall brukar det gå att komma överens om en lösning. Förklara istället att du kommer att betala din skuld så kanske situationen reder upp sig.

De flesta företag ser till möjligheten att få in sina betalningar i första hand snarare än att dra ärendet vidare till Kronofogdsmyndigheten. Ofta är det inkassoföretagen som slutligen skickar skulden för indrivning genom Kronofogdemyndigheten och först då registreras en betalningsanmärkning.
 

Innehållet på den här sidan uppdaterades senast 2020-01-11.