Borgensman

En borgensman är en person som skriver på en förbindelse om att betala din skuld om du själv inte kan. Borgensmannen går då ”i borgen” för att lånet kommer att betalas av dig eller av borgensmannen själv.

Om du exempelvis ansöker ett bolån för att köpa en bostadsrätt eller villa är det oftast bostaden du pantsätter. Enkelt uttryckt så tar banken bostaden om du inte betalar ditt bolån. Men om du söker lån utan att vare sig ha bostad eller någonting annat att sätta i pant kan du behöva en borgensman för att få lånet godkänt. I de fallet är det då borgensmannen som träder in och betalar om du själv upphör med avbetalningarna.

Det finns två olika huvudformer av borgen – enkel borgen och proprieborgen. Med enkel borgen menas att det är först när låntagaren efter utmätningar inte kan betala mer som borgensmannen går in och betalar den resterande skulden. En enkel borgen försätter med andra ord inte borgensmannen i betalningsskyldighet förrän du själv uttömt alla möjligheter att betala av skulden med dina egna tillgångar.

Proprieborgen däremot bygger på att låntagaren och borgensmannen är lika ansvariga att betala skulden. Banken kan då välja att kräva borgensmannen likaväl som låntagaren på betalning, utan att låntagaren först ska betala vad han ellere hon kan utifrån sina tillgångar.

Ibland finns det fler än en borgensman kopplad till ett lån. Då kan man antingen ha delat eller solidariskt betalningsansvar gentemot låntagaren. Den som går i borgen för någon kan själv i vissa fall svårt att själv få till exempel ett bostadslån under den tid den är borgensman.

(Observera att borgenär är någonting helt annat än en borgensman. En borgenär är en långivare, eller fordringsägare, som det också kallas, och alltså en bank eller person som lånar ut pengar.)
 

Vem kan vara borgensman

Borgensman kan man vara till både släktingar och vänner/bekanta. Som borgensman måste man först noga tänka över konsekvenserna av om låntagaren plötsligen inte själv kan betala sina skulder. Det är vanligast att man ställer upp som borgensman enbart åt väldigt nära familjemedlemmar eller vänner man verkligen litar till 100% på eftersom man själv utsätter sig för en risk i samband med att man ställer upp som borgensman.

Om du skall låna för att köpa något eller investera i något tillsammans med en eller flera andra personer är det lån med medsökande ni skall ansöka om eftersom det gör er till solidariskt betalningsansvariga, vilket är rimligt om köpet eller investeringen förväntas komma fler än endast huvudlåntagaren till del.
 

Innehållet på den här sidan uppdaterades senast 2020-01-11.