Medsökande för lån

Medsökande kan användas antingen när man är två eller flera personer som skall låna tillsammans eller när en person som av någon anledning har en negativt påverkad kreditvärdighet. Medsökande innebär att man lånar tillsammans och alltså står som lika mycket ansvariga för lånet som tas.

Ett alternativ till att ha medsökande kan vara en eller flera personer som ställer upp som borgensman om det är en person som skall konsumera de pengar som lånet avser. Är man flera som skall konsumera ett lånat belopp är det att rekommendera att alla som skall konsumera pengarna står som medsökande. Oavsett om ni skall investera i något gemensamt eller konsumera pengarna på något ni gör gemensamt bör ni fundera ut om det är rimligt att en av er står som ensam låntagare eller om det är bättre att ni tar lånet tillsammans.

Om man väljer att vara medsökande på ett lån måste man vara fullt medveten om att man faktiskt får samma fulla ansvar för lånet som den huvudsakliga låntagaren. Just det här är något som ofta används av par men i vissa fall är det också så att familjemedlemmar, släktingar eller kanske några nära vänner väljer att ställa upp som medsökande för att ett lån ska kunna godkännas. Det gäller dock som tidigare nämnt att alla inblandade medsökande har full koll på att ansvaret för lånet alltid gäller alla inblandade. Kort och gott innebär ett ansvar som medsökande precis samma ansvar som huvudlåntagaren bär gentemot banken.

Det finns ingen garanti för att man faktiskt får ta det lån man också ansökt om även om man har en medsökande men chanserna ökar väldigt mycket. För banken så innebär en extra låntagare naturligtvis också en extra säkerhet på att de kommer att få tillbaka sina pengar. Därför brukar man också få bättre villkor när man är flera på ett och samma lån. Med bättre villkor menas här både lånesumma, ränta och återbetalningstid.

Personen som då ställer upp som medsökande kommer precis som låntagaren att skriva under på låneavtalet och som tidigare nämt också bära precis samma ansvar för återbetalningen som den huvudsakliga låntagaren. Detta innebär då att båda blir 100 % ansvariga för lånet och inte 50 % var som kan skulle kunna föreställa sig.

Personen som tecknar lånet kommer enligt vanlig ordning att genomgå en så kallad kreditupplysning. Det är faktiskt också så att banken ofta förbiser en betalningsanmärkning hos någon av låntagarna så länge deras ekonomi ser stabil ut i övrigt. Även medsökande genomgår en kreditkontroll så var beredd på att om ni ansöker om ett lån som tar uc kontroll, kommer den förfrågan att göras på samtliga låntagare.

Medsökande behövs väldigt sällan när du tar ett mindre lån men kan vara en fördel när du ansöker om att låna större belopp. Blanda inte heller ihop medsökande med borgensman då borgensman betyder något helt annat även om det också är en form av säkerhet för lån.

Att dela upp räntan för lån med medsökande görs endast av så kallade skattetekniska skäl. Om man av någon anledning vill att hela räntan skall bokföras på exempelvis huvudlåntagaren, kan man ofta be långivaren att fördela räntan direkt. Då behöver ni inte göra något alls när deklarationen kommer utan hela räntebeloppet är redan bokfört på huvudlåntagaren.

Har ni inte bett långivaren att fördela räntan annorlunda kommer ni om ni är en huvudlåntagare och en medsökande att få räntan fördelad 50/50, vilket kommer att framgå när ni får kontrolluppgifterna för deklarationen. I detta fall kan ni enkelt justera detta mellan er i er deklaration genom att den ena parten som inte skall göra avdrag för räntan helt enkelt stryker den posten i sin deklaration, medan den som skall deklarera för hela räntebeloppet lägger till det på sin deklaration. I övrig information till Skatteverket anger ni vilken person ni justerat räntan med.

Läs mer om deklaration av ränta hos Skatteverket.

Innehållet på den här sidan uppdaterades senast 2020-01-11.