Ränta

Räntan är kostnaden/priset för att låna pengar. I många fall när du lånar pengar, sätts nivån på räntan individuellt men det finns också långivare och lån som har samma ränta för alla som blir godkända för lån. Hur hög eller låg räntan är anges ofta i räntesatsen och är en procentuell andel av det belopp du lånat. Det vanligaste är att räntan är rörlig men det finns också ränta som är fast eller bunden, vilket gör att den inte förändras från månad till månad.

Med effektiv ränta menas den totala kreditkostnaden som anges som den årliga räntan på ett lånebelopp. I den effektiva räntan räknas samtliga kostnader in, och hänsyn tas till när utbetalningarna sker. I kostnaderna kan till exempel ingå uppläggningsavgift och faktureringsavgift, något som många låntagare inte tänker på. Räntan när du tar lån kallas för utlåningsränta.
 

Lån och krediter utan ränta

Inom snabblån och smslån finns ett antal långivare som ger nya kunder första lånet helt gratis utan ränta och avgifter. Lånebeloppen för gratislån varierar men det finns långivare som lånar ut summor upp till 6000 kronor helt gratis till nya kunder. För ett gratislån gäller att du endast betalar tillbaka exakt det belopp som du själv fick utbetalt till ditt konto när du tog lånet.

Många kreditkort motsvarar gratis lån i de fall du skall betala hela eller delar av skuldbeloppet exempelvis en gång per månad. Det som kan tillkomma när det handlar om kreditkort är eventuella fakturaavgifter och årsavgifter så var uppmärksam på vilka avgifter ditt kreditkort har.
 

Ränta för sparande

Om du sparar pengar vill du givetvis ha ränta på de pengar som banken får låna av dig. Den ränta du får på pengar som du sätter in på banken kallas för inlåningsränta. Nu för tiden är det svårt att hitta konton, banker och sparformer som ger god avkastning på sparade pengar. Som sparare kan du även överväga fonder, obligationer, aktier och olika värdepapper som förväntas öka i värde. Ett relativt nytt fenomen på den Svenska marknaden är P2P lån som bygger på att några privatpersoner sätter in pengar och några lånar dem.
 

Göra avdrag för ränta i deklarationen

All ränta är avdragsgill i din deklaration, oavsett vilken sorts lån du tagit. Du får avdrag för 30% av dina räntekostnader och har du inkomsträntor så vägs de mot varandra. I deklarationen faller räntor inom det som kallas för överskott av kapital och underskott av kapital.

När du gör avdrag för ränta så minskas din taxerade inkomst med motsvarande belopp som du tillåts göra avdrag för och har du inte något överskott av kapital och inte heller redan på förhand har jämkning avseende underskott av kapital, kommer dina utgiftsräntor att göra att din taxerade inkomst minskar. Under förutsättning att du betalat in rätt mängd skatt i övrigt, är chansen stor att du får tillbaka pengar efter deklarationen om du har underskott av kapital i form av ränteutgifter.

Om du har ett lån tillsammans med en medsökande kan ni välja hur ni vill fördela ränteavdraget mellan er. Läs mer om hur det fungerar att deklarera ränteavdrag för lån med medsökande på Skatteverkets hemsida.
 

Innehållet på den här sidan uppdaterades senast 2020-01-11.